Vores værdier

De 22 parceller på Lådenbjerg er alle udsigtsgrunde med magiske solnedgange og flotte kig udover de bakkede landskaber og Aarhusbugten. Grundene er åbne, store og uden indhegning, så området fremstår naturligt med dyreliv og oprindelig vegetation. En del af området er præget af skovlignende vegetation med især gamle flotte skovfyr og østrigsk fyr. 

Lådenbjerg Grundejerforening

Lådenbjerg Grundejerforening ønsker at bevare balancen mellem naturlig vegetation og skov samt store og åbne arealer med lange kig ud i landskabet. Vi har blandt andet vedtaget en klausul om at grundene ikke må udstykkes i mindre grunde. 

Vores kerneværdier

  • Beplantning holdes nede, så udsigten bevares for grundejere og besøgende. 
  • Fældning af træer begrænses i skovområdet, så de gamle flotte træer bevares.
  • Grundene holdes med naturlig vegetation, så områdets særlige karakter bevares. 
  • Grundene holdes store og åbne, så dyrelivet, lys, luft og de flotte kig ud i landskabet bevares.
  • Huse og bygninger holdes i afdæmpede farver og naturlige materialer, så fokus er på naturen og området som helhed.