Indkaldelse til Generalforsamling 2022

Bestyrelsen kan med glæde konstatere, at der igen er kommet liv i Tved Forsamlingshus.

Nye forpagtere kommer til i det tidlige forår, og vi har været så heldige, at der er mulighed for, at den ordinære generalforsamling kan afholdes der i april, som vedtægterne foreskriver. Sæt derfor X i kalenderen:

Lørdag, den 30. april kl. 10.00

til generalforsamling i Lådenbjerg Grundejerforening efterfulgt af en let frokost. Evt. forslag til dagsorden bedes være bestyrelsen i hænde senest den 9. april.

Venlig hilsen
Ulla Jørgensen